Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu: Općinski sud u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, 20000 Dubrovnik
  • putem elektroničke pošte: informacije@osdu.pravosudje.hr
  • telefonom na broj: +385 20 357 888

 

Službenica za informiranje: Magdalena Žustra

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.