Zakoni i ostali propisi

Novčana naknada žrtvama kaznenih djela - informacije

PRAVA ŽRTAVA SUKLADNO ZAKONU O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA (Narodne novine 80/08 i 27/11)

THE VICTIMS' RIGHTS PURSUANT TO THE CRIME VICTIMS COMPENSATION ACT (Official Gazette 80/08 and 27/11)

Potrebne informacije, letak i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu se nalaze na slijedećoj
web stranici:

https://pravosudje.gov.hr/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156