Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu: 

  • pisanim putem na adresu: Ulica Ivana Gundulića 27, 21000 Split 
  • putem elektroničke pošte: anita.jelavic@osst.pravosudje.hr
  • telefaksom na broj: 021/755-762
  • telefonom na broj: 021/755-639

Službenik za informiranje: sudska savjetnica Anita Jelavić

Zamjenik službenika za informiranje:                                                                                                                                              

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Obrasci Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama