Sjedište i područje nadležnosti
Zgrada suda

Informacije za stranke

Trgovački sud u Zagrebu ima sjedište na adresi Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedya 11, a posluje i  na adresi  Livadarski put 7 ( zgrada oko 500 m udaljena od sjedišta suda ).

Stalna služba u Karlovcu posluje na adresi Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 1, kojom zgradom upravlja Županijski sud u Karlovcu.

Na temelju Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18 i 21/22) Trgovački sud u Zagrebu nadležan je za područja Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

Za rješavanje sporova koji se odnose na brodove i plovidbu na moru i unutarnjim vodama i na sporove na koje se primjenjuje plovidbeno pravo; zrakoplove i na sporove na koje se primjenjuje zračno plovidbeno pravo; zaštitu i uporabu industrijskog vlasništva, autorskog prava i srodnih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, na zaštitu i uporabu izuma i tehničkih unapređenja te tvrtke, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno Trgovački sud u Zagrebu nadležan je i za područje Trgovačkog suda u Bjelovaru te Trgovačkog suda u Varaždinu.