Zaštita osobnih podataka

Trgovački sud u Zagrebu obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
Trgovački sud u Zagrebu obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.
 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

U ime Trgovačkog suda u Zagrebu, osoba zadužena za zaštitu osobnih podataka je Žaneta Pokupec Ratkić