Potvrđena presuda Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu kojom je operater kažnjen visokom novčanom kaznom od 36.037.291,70 kn

Visoki prekršajni sud je odbio kao neosnovanu žalbu okr. pravne osobe jednog od vodećih operatera u Republici Hrvatskoj, te potvrdio presudu Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu kojom je okr. izrečena novčana kazna u iznosu od 36.037.291,70 kn zbog toga što je kao operater sa značajnom tržišnom snagom propustila dostaviti dokaz HAKOM-u da je provela test istiskivanja marže za maloprodajne cijene koje je nudila, reklamirala i ugovarala i to u sklopu druge mobilne tarife, umjesto samostalno, slijedom čega nije ispunila regulatornu obvezu nadzora troškovnog računovodstva na tržištu telekomunikacijskih mreža.

https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/decisionPdf?id=090216ba80d602b7