Pravo na slobodu izražavanja ograničeno govorom vrijeđanja i omalovažavanja

Iznošenje vlastitog stava o radu suca na uvredljiv i ponižavajući način, ne može biti opravdano slobodom izražavanja u smislu čl. 10. st. 1. Europske Konvencije o ljudskim pravima, budući da se u konkretnom slučaju radi o osobnom, ničim dokazanom vrijednosnom sudu kojim se aludira na protuzakonite radnje pravosudnog dužnosnika. Stoga, iako svatko ima pravo na slobodu izražavanja, to pravo nije bez ograničenja kako to propisuje čl. 10. st. 2. Konvencije, a vođenje predmetnog prekršajnog postupka ne predstavlja nerazmjerno miješanje države u pravo na slobodu izražavanja misli koje nije opravdano niti javnim interesom.

https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/decisionPdf?id=090216ba80ddf5d5