Dostava e-računa

Poštovani,

svi dobavljači dužni su e-račune za Visoki trgovački sud Republike Hrvatske dostaviti na slijedeću adresu elektroničke pošte:

monika.kos@vts.pravosudje.hr