Županijski sud u Bjelovaru

Nadležnost:

1. rješava o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano,

2. rješava predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom,

3. provodi istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuje o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom,

4. odlučuje o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom,

5. obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

6. obavlja poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima,

7. provodi izvršenje strane kaznene odluke,

8. obavlja i druge poslove određene zakonom.