Slika suda

     Informacije za stranke

 

Nadležnost Županijskog suda u Šibeniku

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima  (NN br. 67/18) županijski sudovi  rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano, rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom, provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom, odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom, obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima, provode izvršenje strane kaznene odluke, obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Županijski sud u Šibeniku nadležan je za područje Općinskog suda u Šibeniku