Ročišnik / Javne sjednice

< << 23.03.2023. > >>
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00

4 K-Rz-4/2016, optužena Gordana Getoš Magdić i drugi, čl. 120. st. 1. OKZRH (ratni zločin protiv civilnog stanovništva), rasprava će se održati na Županijskom sudu u Zagrebu, u sudnici 103/III

2 Km-1/2023, mlt., čl. 230/2 i dr. KZ/11 (razbojništvo), rasprava će se održati u sudnici 107/III

3 K-4/2021, optuženi Zdravko Valec i dr., čl. 246.st.2. KZ/11 (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), rasprava će se održati u sudnici 100/III

15 K-Us-27/2021, opt. Roman Rosavac i dr., čl. 291. st. 1. i dr. KZ/11 (zlouporaba položaja i ovlasti i dr.), rasprava će se održati u sudnici 98/III kat

10 K-55/2022, optuženi Dean Golubić, čl. 153.st.2. KZ (silovanje), rasprava će se održati u sudnici  96/III

09:05
09:10
09:15

7 K-Us-37/2019, I optuženi Tomislav Oremuš i drugi, kazneno djelo iz čl. 329. st. 1. toč. 4. u vezi s člankom 291. st. 1. i 2. i dr. KZ/11 (kazneno djelo protiv javnog reda - počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja/ kazneno djelo protiv službene dužnosti - zlouporaba položaja i ovlasti i dr.), rasprava će se održati na Županijskom sudu u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, u sudnici 80/II

09:20
09:25
09:30

13 Kov-9/2023, optužena Irena Dubnica, čl. 230.st.2. KZ i dr. (razbojništvo) sjednica optužnog vijeća održati će se u sudnici 108/III

09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00

7 K-77/2022, optuženi Kristijan Tkalčec, čl. 110. u vezi čl. 34. KZ (ubojstvo u pokušaju), rasprava će se održati na Županijskom sudu u Zagrebu, Zrinjevac 5, sudnica 80/II

12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00