O sudu

Zgrada suda

Nadležnost:

1.rješava parnične,izvanparnične i ovršne predmete,

2.rješava ostavinske predmete,zemljišnoknjižne predmete i vodi zemljišne knjige,

3.rješava prekršajne predmete,osim onih za koje je zakonom propisana stvarne nadležnost  drugog suda,

4.odlučuje o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,

5.obavlja poslove međunarodne pravne  pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

6.obavlja poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,

7.obavlja i druge poslove određene zakonom.

Zakonom o područjima i sjedištima sudova (NN br. 67/18) ustanovljen je Općinski sud u Kutini za područje općine Jasenovac, Lipovljani, Velika Ludina i gradova Kutina, Novska i Popovača, koji je započeo s radom 1. siječnja 2019. godine.

Sud obavlja djelatnost na slijedećim adresama:

1. Općinski sud u Kutini, Kutina, Hrvatskih branitelja 1 (sjedište suda)
2. Općinski sud u Kutini, Stalna služba u Novskoj, Novska, Staroselska 1
3. Općinski sud u Kutini, Stalna služba u Novskoj, Trg dr.Franje Tuđmana 2 (ZK odjel u Novskoj)