Zgrada Županijskog suda u Vukovaru

Informacije za stranke

Stvarna nadležnost:

  • rješava o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano,
  • rješava predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom,
  • provodi istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuje o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom,
  • odlučuje o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom,
  • obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,
  • obavlja poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima,
  • provodi izvršenje strane kaznene odluke,
  • obavlja i druge poslove određene zakonom.


Mjesna nadležnost:
Područje nadležnosti Županijskog suda u Vukovaru prema članku 2. Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18 na snazi od 01.01.2019.).
Županijski sud u Vukovaru nadležan je za područje Općinskog suda u Vinkovcima i Općinskog suda u Vukovaru.
Općinski sud u Vinkovcima za područje općina: Andrijaševci, Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Štitar, Tordinci, Vođinci i Vrbanja te gradova: Vinkovci, Otok i Županja.
Općinski sud u Vukovaru za područje općina: Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja te gradova: Ilok i Vukovar.