JAVNI NATJEČAJ za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme (administrativni referent-sudski zapisničar) - 1 izvršitelj