OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (administrativni referent-sudski zapisničar u Stalnoj službi u Visu)