Odluka Općinskog suda u Bjelovaru broj 3-Su229/2020-93 Odluka Općinskog suda u Bjelovaru broj 3 Su229/2020-141