Ročišnik / Javne sjednice

< << 04.10.2023. > >>
08:00

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 2556/2021

Okrivljeni Anto Bojić

Svjedok Jurica Zolota

Ovlašteni tužitelj Pp Garešnica

soba 20

prekršajni postupak

08:05
08:10
08:15

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 3082/2022

Okrivljeni M.H.

Branitelj Boško Žak

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

08:20
08:25
08:30

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1382/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Robert Petrić

- radi prekršaja iz čl. 199. st. 6.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Pp-446/2023

Tužitelj: Policijska postaja Bjelovar

Okrivljenik: Fadilj Beriša

- radi prekršaja iz čl. 229. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-3717/2022

Tužitelj: PP Pakrac

Okrivljenik: Romana Gunjević

Zbog prekršaja iz čl.53. st.4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama 

 

Prekršajni postupak - glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-4/2023

Tužitelj: Policijska postaja Grubišno Polje

Okrivljenik: Jozo Pocrnja

zbog prekršaja iz čl. 199. st. 2. kažnjivo po čl. 199. st. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 990/2021

Okrivljeni IMERAJ GRAĐENJE j.d.o.o.

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

08:35
08:40
08:45

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1384/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Dubravka  Horvat

- radi prekršaja iz čl.  229. st. 7.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 4611/2022

Okrivljeni Damir Dubravec

Branitelj Ivan Vuković

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

08:50
08:55
09:00

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1376/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Zoran Zenta

- radi prekršaja iz čl.   229. st. 7.  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Grubišnom Polju - Sudnica br. 3

Poslovni broj: P-333/2023

Pripremno ročište

PRAVNA STVAR:
TUŽITELJ: Damir Boban
TUŽENIK: Raiffeisenbank Austria d.d.
RADI: isplate

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu

Tužiteljica: Julijana Rebrović

Tuženik: Mihael Rebrović

Radi: Obvezno - ostalo

Ročište za glavnu raspravu soba broj 5 Stalne službe u Pakracu

Pp-481/2023

Tužitelj: Policijska postaja Bjelovar

Okrivljenik: Marijana Jandrić

- radi prekršaja iz čl. 199. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Posl. broj: P Ob-257/2021

Tužitelj: Marija Dubravec Sever i dr.

Tuženik: Ivica Sever

Radi: razvod braka s mlljt. djecom

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi, soba br. 4

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-2170/2022

Tužitelj: PP Čazma

 

Okrivljenik: Antonio Kapelac

Oštećeni: Ivan Kapelac

Svjedoci: Mirjana Kapelac, Karlo Kapelac

Zbog prekršaja iz čl.22. st.2.  Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji   

 

R1-90/2023

Predlagatelj: Jaroslav Bogadi

Protustranka: Milivoj Kovačić

Radi: razvrgnuća

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 7

Prekršajni postupak - glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-605/2023

Tužitelj: Policijska postaja Bjelovar

Okrivljenik: Đuro Rajić

zbog prekršaja iz čl. 199. st. 2. kažnjivo po čl. 199. st. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Stalna služba u Pakracu

ročište za glavnu raspravu, soba br. 7

tužitelj: Ivo Džinić

tuženik: Nenad Nađ

radi: naknada štete

09:05
09:10
09:15

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1379/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:  Matija Vuković  

- radi prekršaja iz čl.   199. st. 6.  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 3929/2022

Okrivljeni Izidor Mesarić

Svjedok Antonio Vrbanec

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

09:20
09:25
09:30

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -  870/2023 

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:  Josip Habijanec 

- radi prekršaja iz čl. 154. st. 11.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Broj predmeta: Povrv-67/2021

Tužitelj: Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o.

Tuženik: Valent Bešenić

Radi: isplate

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 6.

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Daruvaru, soba broj 9 

PRAVNA STVAR:
PREDLAGATELJ:   Anita Brezina

PROTUSTRANKE:    Vilma Lorber i dr.

Radi:  razvrgnuće suvlasničke zajednice

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Grubišnom Polju - Sudnica br. 3

Poslovni broj: P-241/2023

Pripremno ročište

PRAVNA STVAR:
TUŽITELJ: Dalibor Mudrovčić
TUŽENICI: Mara Čanadžija i dr. 
RADI: utvrđenja prava vlasništva nekretnina i trpljenja upisa

Pp-482/2023

Tužitelj: Policijska postaja Bjelovar

Okrivljenik: Darijo Kozulić

Svjedok: Željko Ištok

- radi prekršaja iz čl. 216. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-3538/2022

Tužitelj: PP Čazma

Okrivljenik: Ivan Kapelac i mlljt. Luka Kapelac

Branitelj: Matko Pavičić

Svjedok: Ivan Kapelac (st.)

Zbog prekršaja iz čl.22. st.2.  Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji   

Prekršajni postupak - glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-623/2023

Tužitelj: Policijska postaja Bjelovar

Okrivljenik: Zvonimir Đuras

zbog prekršaja iz čl. 199. st. 2. kažnjivo po čl. 199. st. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 3239/2022

Okrivljeni Dragan Oršuš

Svjedok Ivan Turković

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

09:35
09:40
09:45

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   871/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:  Janko Marenčić 

- radi prekršaja iz čl.   229.- st. 5. i dr.  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Bjelovaru,

Stalna služba u Križevcima, Prekršajni odjel

Broj: Pp- 942/2022

Okrivljeni Nino Crnčić

Svjedok Marko Baričević

Ovlašteni tužitelj Pp Križevci

soba 20

prekršajni postupak

09:50
09:55
10:00

Posl. broj: P-184/2023

Tužitelj: Ivan Rovišćanec

Tuženik: Slavko Kadić

Radi: isplate

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi, soba br. 4

 

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   873/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Danijel  Dolnec

- radi prekršaja iz čl.   199. st. 6.  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Pp-506/2023

Tužitelj: Policijska postaja Bjelovar

Okrivljenik: Tomislav Kralj

Branitelj: odvjetnik Hrvoje Lafter

- radi prekršaja iz čl. 53. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Prekršajni postupak - ročište u žurnom postupku

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-778/2023

Tužitelj: Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik: Čedomir Borota

zbog prekršaja iz čl. 83. st. 1. t. 3. kažnjivo po čl. 83. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Povrv-170/2023

Tužitelj Komunalac d.o.o.

Tuženik: Rada Harabajsa

radi ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

Ročiše za objavu 

Stalna služba u Daruvaru, soba 6

10:05
10:10
10:15
10:20

Pp-1768/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik: Branimir Šimanović 

Svjedoci: Ivana Mišćević, Martina Sokač-Sačarić, Luka Varović 

- radi prekršaja iz čl. 22. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji 

10:25
10:30

Posl. broj: Pn-166/2020

Tužitelj: Ranka Trgovac

Tuženik: Plangrad dugački gaj d.o.o.

Radi: naknade štete

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi, soba br. 4

10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00

Prekršajni postupak - glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-779/2023

Tužitelj: Policijska postaja Grubišno Polje

Okrivljenik: Jerko Krluk

zbog prekršaja iz čl. 199. st. 2. kažnjivo po čl. 199. st. 8. uz primjenu čl. 293. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   813/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Jadranko Franulić  

- radi prekršaja iz čl. 199. st. 6.    Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Prekršajni postupak - glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-944/2023

Tužitelj: Policijska postaja Grubišno Polje

Okrivljenik: Ivan Horvat

zbog prekršaja iz čl. 199. st. 2. kažnjivo po čl. 199. st. 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

11:35
11:40
11:45

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp - 753/2023  

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik: Goran Dobričić  

- radi prekršaja iz čl.   229. st. 7.  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

11:50
11:55
12:00

P-154/2022

Tužitelj: Josip Makovec

Tuženik: Raiffeisenbank DD Austria

Radi: isplate

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 7

 

Općinski sud u Bjelovaru, stalna služba u Pakracu

Tužitelj: Josip Lesičak

Tuženik: Raiffeisenbank Austria d.d.

Radi: Obvezno - isplata

Pripremno ročište soba broj 5 Stalne službe u Pakracu

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   756/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Šljunčara - Transporti Smontara d.o.o.  i  Ivan Smontara

- radi prekršaja iz čl. 154.st.7.    Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Prekršajni postupak - glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-847/2023

Tužitelj: Policijska postaja Garešnica

Okrivljenici: Ivan Tadić, Alen Lazić

Svjedoci: Kristina Medner-Bosilj, Tomo Plažanin, Petar Romanić

zbog prekršaja iz čl. 13. st. 1. kažnjivo po čl. 13. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

12:05
12:10

Pn-21/2022

Tužitelj: Milan Grbaš

Tuženik: Ruža Pavić

Radi: naknade štete

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 7

12:15

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   933/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:  Zdenko Grbolja 

- radi prekršaja iz čl.  65. st. 1. i dr. Zakona o  obveznim osiguranjima u prometu 

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Tužitelj: Marina Trušćek

Tuženk: Addiko bank dd

Radi: utvrđenja

soba 6/II

12:20
12:25
12:30

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1033/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Tomislav Jakovljević

- radi prekršaja iz čl. 65. st. 1. Zakona o  obveznim osiguranjima u  prometu     

12:35
12:40

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu

Tužitelj: Josip Višak

Tuženik: OTP banka d.d.

Radi: Obvezno - ništetnost

Ročište za glavnu raspravu soba broj 5 Stalne službe u Pakracu

12:45

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Tužitelj Ivka Heluk-Jazbec

Tuženik: Vlado Gubijan

Radi: ispravka zk. upisa 

soba 6/II

12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-3926/2022

Tužitelj: PP Pakrac

Okrivljenik: Josip Cerovečki

Zbog prekršaja iz čl.61. st.1. Zakona o zaštiti od požara

 

14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00