Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Gornje Pazarište i k.o. Donje Pazarište