Službenik za informiranje

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • pisanim putem na adresu:

Općinski sud u Gospiću

Gospić, Trg A. Stepinca 3

  •  putem elektroničke pošte:

ivanka.tramosljika@osgs.pravosudje.hr

  • telefaksom na broj:

053/572-424

  •  telefonom na broj:

053/658-882

Službenik za informiranje: Ivanka Tramošljika

Zamjenik službenika za informiranje:

Sud ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.