Sudska pisarnica

Upraviteljica sudske pisarnice

 

 Emanuela Bakić 
 

Građanska pisarnica


Voditeljica pisarnice

 

Sanja Šulekić

 

Posebna pisarnica Stalne službe u Novskoj

Voditeljica posebne pisarnice

Ljiljana Gulić

Administrativni referenti-upisničari:

 

Dragica Šimunović- prijam i otprema pošte

Jasminka Gall Cigula- prekršajni upisnik

Ljiljana Gulić- prekršajni upisnik (Stalna služba u Novskoj)