Zaštita osobnih podataka

"Općinski sud u Kutini obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).""

Općinski sud u Kutini obrađuje osobne podatke ispitanika  samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti."

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Vesna Rastovac, telefon: 044/691-212, e-mail:Vesna.Rastovac@osku.pravosudje.hr