Kontakt

Dostava podnesaka putem elektroničke pošte:

 

Ured predsjednika 

email: ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr

 

Glasnogovornik suda za građanske predmete – sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave MARIJANA VISKOVIĆ

email: ured.predsjednika@osma.pravosudje.hr

 

Glasnogovornik suda za prekršajne predmete – sudac SLAVKO ŠTRBAC

email: slavko.strbac@osma.pravosudje.hr

 

Službenica za informiranje – viša sudska savjetnica – specijalist: ANICA KRNIĆ

email: Anica.krnic@osma.pravosudje.hr

 

Voditelj pisarnice sudske uprave: VALENTINA MEDIĆ

email: valentina.medic@osma.pravosudje.hr

 

Kontakt
CENTRALA – SJEDIŠTE SUDA 021/695-340
CENTRALA STALNA SLUŽBA U IMOTSKOM 021/671-140
PARNIČNA PISARNICA – SJEDIŠTE SUDA 021/695-550
021-695-351
PARNIČNA PISARNICA – STALNA SLUŽBA U IMOTSKOM 021/671-151
OVRŠNA PISARNICA – SJEDIŠTE SUDA 021/695-349
OVRŠNA PISARNICA - STALNA SLUŽBA U IMOTSKOM 021/671-152
OSTAVINSKA I IZVANPARNIČNA PISARNICA – SJEDIŠTE SUDA 021/695-352
OSTAVINSKA I IZVANPARNIČNA PISARNICA - STALNA SLUŽBA U IMOTSKOM 021/671-149
PREKRŠAJNA PISARNICA – SJEDIŠTE SUDA 021/695-536
021/695-537
IZVRŠENJE PREKRŠAJNIH KAZNI – SJEDIŠTE SUDA 021/695-535
PREKRŠAJNA PISARNICA – STALNA SLUŽBA U IMOTSKOM 021/841-052
IZVRŠENJE PREKRŠAJNIH KAZNI – STALNA SLUŽBA U IMOTSKOM 021/841-052
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL – SJEDIŠTE SUDA 021/695-353
021/695-354
021/695-355
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL – STALNA SLUŽBA U IMOTSKOM 021/671-148
021/671-154
021/671-156