Oglas za prijam u državnu službu u Općinski sud u Makarskoj jednog sudskog savjetnika na određeno vrijeme