Rezultati rada Općinskog suda u Novom Zagrebu

Rezultati rada suda u I. tromjesečju 2024. godine
Vrsta predmeta Predmeti u radu na dan 1. 1. 2024. Primljeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 3. 2024. Riješeni predmeti od 1. 1. 2024. do 31. 3. 2024.
Kazneni predmeti 728 471 437
Parnični predmeti 4551 745 940
Zemljišnoknjižni predmeti 868 9440 9279
Ovršni i izvanparnični predmeti 5448 2560 3077
Prekršajni predmeti 1341 1309 1649
UKUPNO 12936 14525 15382