Rezultati rada Općinskog suda u Novom Zagrebu

Rezultati rada suda u I. tromjesečju 2023. godine
Vrsta predmeta Predmeti u radu na dan 1. 1. 2023. Primljeni predmeti od 1. 1. 2023. do 31. 3. 2023. Riješeni predmeti od 1. 1. 2023. do 31. 3. 2023.
Kazneni predmeti 675 395 448
Parnični predmeti 3643 727 1005
Zemljišnoknjižni predmeti 1050 9046 9239
Ovršni i izvanparnični predmeti 4607 2884 2226
Prekršajni predmeti 1245 1491 1802
UKUPNO 11220 14534 14720
Rezultati rada suda na kraju 2022. godine
Vrsta predmeta Predmeti u radu na dan 1. 1. 2022. Primljeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. Riješeni predmeti od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
Kazneni predmeti 727 1590 1643
Parnični predmeti 4463 2743 3562
Zemljišnoknjižni predmeti 1094 37677 36803
Ovršni i izvanparnični predmeti 4776 9093 9192
Prekršajni predmeti 2170 5465 6397
UKUPNO 13230 56568 57597