Način podnošenja zahtjeva

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti sudu:

  • Pisanim putem na adresu: Općinski sud u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 13, 35000 Slavonski Brod
  • Putem elektroničke pošte: Ivan Ćosić
  • Telefaksom na broj: 035 / 410 296
  • Telefonom na broj: 035 / 217 463