Zaštita osobnih podataka

Općinski sud u Slavonskom Brodu obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
Općinski sud u Slavonskom Brodu obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova – pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.“

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Željka Koporčić, viša sudska savjetnica - specijalistica
Zeljka.Koporcic@ossb.pravosudje.hr