Obavijest o novoj lokaciji

                                 Obavijest

od 2. kolovoza 2021.  Stalna služba Dugo Selo nalazi na novoj lokaciji u Dugom Selu,

Ulica biskupa Augustina Kažotića 13.

 

Obavještavaju se stranke da zbog preseljenja  Stalne službe Dugo Selo na novu lokaciju u ulicu biskupa Augustina Kažotića 13,  fiksni telefonski brojevi trenutno nisu u funkciji.

Kontakt telefon Stalne službe Dugo Selo je 099/3891-060.