Priopćenja i obavijesti

Oglas za dopunu dijela zemljišne knjige Vurnovec (Nenadić) možete preuzeti na linku:
13.05.2024.
Općinski sud u Sesvetama
Oglas za dopunu dijela zemljišne knjige Šašinovec možete preuzeti na linku:
28.03.2024.
Općinski sud u Sesvetama
Odluku o ukidanju fizičke oglasne ploče možete preuzeti na linku:
11.01.2024.
Općinski sud u Sesvetama
Odluku o određivanju zamjenika službenika za informiranje možete preuzeti na linku:
09.01.2024.
Općinski sud u Sesvetama
Oglas za dopunu dijela zemljišne knjige Vurnovec možete preuzeti na linku:
28.11.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Informacije o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu, kao i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu i letak o pravu na novčanu naknadu nalaze se na poveznicama: a) poveznica za stranicu na hrvatskom jeziku https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337
26.10.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Oglas za obnovu zemljišne knjige za dio katastarske općine Sesvete Novo (Zona XI) možete preuzeti na linku:
25.10.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Oglas za dopunu zemljišne knjige k.o. Vurnovec možete preuzeti na linku:
08.09.2023.
Općinski sud u Sesvetama
Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za k.o. Zelina Nova možete preuzeti na linku:
01.08.2023.
Općinski sud u Sesvetama