Priopćenja i obavijesti

Oglas za dopunu zemljišne knjige k.o. Vurnovec možete preuzeti na linku:
08.09.2023.
Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za k.o. Zelina Nova možete preuzeti na linku:
01.08.2023.
Sukladno čl. 144 Zakona o proračunu (NN144/21) možete preuzeti excel tablicu izmjene proračuna OS u Sesvetama na linku dolje:
05.07.2023.
Poziv zaposlenicima Općinskog suda u Sesvetama za davanje prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika možete preuzeti na linku:
29.03.2023.
  Javni natječaj za davanje u zakup i podzakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih aparata možete preuzeti na linku:
16.03.2023.
Odluku o imenovanju kandidacijskog odbora možete preuzeti na linku:
22.07.2022.