Obavijest Z.K. odjel

O B A V I J E S T

 

 

            Obavještavaju se stranke da zbog preseljenja na novu lokaciju Zemljišnoknjižni odjel

           Općinskog suda u Sesvetama neće raditi sa strankama u periodu od 26. do 28. srpnja 2021.

            Zemljišnoknjižni odjel ponovno počinje s radom 29. srpnja 2021. na adresi Sesvete, Industrijska cesta 15.

 

 

                                                                                               Ravnatelj sudske uprave

                                                                                                   Saša Čaldarević