Procedura upravljanja i raspolaganja nekretnina Općinskog suda u Splitu