Rješenje o izboru kandidata i prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme 7 Su-1578/220-150