Rješenje o prijmu posl. br. 7 Su-354/2022-6 od 13. siječnja 2023.