Javna nabava

PROFIL NARUČITELJA
Naziv suda
 Trgovački sud u Osijeku
Adresa
 Zagrebačka ulica 2
Poštanski broj i grad
 31000  Osijek
Matični br. naručitelja 
 03014797
OIB naručitelja
 37588811552
e-mail: 
 ured.predsjednika@tsos.pravosudje.hr