Priopćenje strankama za SSSB

 

 

Republika Hrvatska

Trgovački sud u Osijeku

Osijek, Zagrebačka 2

URED PREDSJEDNICE

 

Broj: 2-Su-191/2020-5

U Osijeku 9. studeni 2020.

 

 

Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj:28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 68718 i 126/19) te Mjera za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 i Upute predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i organizaciji rada prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova za vrijeme trajanja epidemije, predsjednica Trgovačkog suda u Osijeku mr. sc. Mirjana Baran,  daje slijedeće

 

P  R I O P Ć E N J E   S T R A N K A M A

           

Zbog novonastale situacije u registru Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, vezano uz epidemiju bolesti COVID-19, izvještavamo stranke kako će se registarski predmeti zaprimljeni u Stalnoj službi do daljnjega odrađivati u registru u sjedištu suda u Osijeku.

S obzirom na broj predmeta i eventualnu situaciju koja se može pojaviti glede službenika i sudaca koji su zaduženi za rješavanje tih predmeta, molimo stranke za razumijevanje.

Sve informacije se mogu dobiti putem telefona u vremenu od 8,00-12,00 sati, svakog PONEDJELJKA i ČETVRTKA i to:

        (031) 207-600 u sjedištu suda u Osijeku odnosno  putem

         e-mail adrese: pisarnica@tsos.pravosudje.hr

 

 

                                                                                  Predsjednica suda

                                                                               Mr. sc. Mirjana Baran