Uputa-izvadak iz sudskog registra

 

   Republika Hrvatska

Trgovački sud u Osijeku

 Ured predsjednika suda

   Osijek, Zagrebačka 2 

 

 

OBAVIJEST STRANKAMA-SVI

e-izvadak iz sudskog registra

 

        Od 14. travnja 2020. godine izvadak iz glavne knjige sudskog registra u elektroničkom obliku (e-izvadak) može se ishoditi putem internetske stranice sudskog registra i to kao aktivni ili povijesni izvadak.

      E-izvadak se izdaje na temelju uplate koja je izvršena isključivo putem ove internetske stranice sudskog registra i Sustava za naplatu javnih davanja.

     Za ishođenje e-izvatka:

- pokrenite tražilicu sudskog registra upisom OIB-a, MBS-a ili drugih podataka subjekta,

- otvorite podatke o subjektu te u lijevom izborniku Zbirka isprava i izvadci odaberite željeni izvadak

- odabrani izvadak će se prikazati kako bi provjerili da li odabrana opcija sadrži potrebne podatke.

- pri desnom vrhu stranice s prikazom izvatka nalaze se dva navigacijska gumba Preuzmi izvadak i Nastavi plaćanje. Gumb Preuzmi izvadak služi za pregled izvatka u internetskim preglednicima koji ne podržavaju prikaz izvatka u pregledniku. Gumb Nastavi plaćanje vodi na sljedeći korak izdavanja izvatka gdje se u zahtjev upisuju kontakt podaci te se podnositelja preusmjerava na Sustav za naplatu javnih davanja.

- za izvadak se plaća sudska pristojba u iznosu 5 HRK po započetoj stranici izvatka. Izvadak se može preuzeti odmah po izvršenoj uplati putem gumba Preuzmi izvadak koji se prikaže na ekranu ili preko poveznice koju podnositelj dobije na adresu e-pošte koju je naveo u zahtjevu.

 

- ako je adresa e-pošte koju ste upisali pogrešna ili je došlo do problema prilikom plaćanja ili preuzimanja plaćenog izvatka potrebno je nepravilnost prijaviti na sudski.registar@pravosudje.hr radi ponovne dostave izvatka.

- Ako imate karticu koja nije podržana u Sustavu za naplatu javnih davanja, izvadak možete i nadalje ishoditi na trgovačkom sudu ili kod javnog bilježnika. Uplate virmanom i Internet bankarstvo trenutno nisu podržani. Za uplate javnih davanja kao što su sudske pristojbe ne izdaje se račun jer su te obveze propisane zakonom i Tarifom sudskih pristojbi koji uređuju njihovu visinu i način izračuna. Na samom e-izvatku nalazi se potvrda o naplaćenoj sudskoj pristojbi dok se na adresu e-pošte podnositelja zahtjeva dostavlja potvrda o izvršenoj uplati.

       E-izvadak je pravno valjana javna isprava i kad je ispisan na papiru, uz provjeru njegove vjerodostojnosti na mrežnim stranicama. Elektronički zapisi e-izvatka čuvaju se 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku može obaviti provjera vjerodostojnosti putem stranice Provjera dokumenta, upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja otisnutih na dnu e-izvatka. Nakon isteka roka za čuvanje generirani elektronički zapisi za provjeru se brišu i više nije moguće provjeriti vjerodostojnost, no to ne utječe na vjerodostojnost preuzetog elektroničkog izvornika.

 

       Preporuča se strankama da s obzirom na situaciju uzrokovanu koronavirusom (Covid-19) u svrhu preuzimanja izvadaka iz sudskog registra koriste gore navedene alate, a izvadak u pisanom obliku zatraže samo ukoliko nemaju druge mogućnosti.

       

 

      NAPOMENA:

Moguće je da preuzimanje ili plaćanje izvatka nije podržano preko nekih internetskih preglednika, pa gore navedeno treba pokušati preko preglednika koji korisniku nisu prvi izbor.

 

 

     

 

       Trgovački sud u Osijeku