Zakoni i ostali propisi

Popis propisa koji se odnose ili spadaju u nadležnost Trgovačkog suda u Osijeku:

Pretražiti na: Narodne novine-službeni dio 

Zakon o sudovima

Sudski poslovnik

Pravilnik o radu u sustavu eSpis

Zakon o državnom sudbenom vijeću

Zakon o parničnom postupku

Ovršni zakon

Stečajni zakon

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o sudskom registru

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

Zakon o zadrugama

Zakon o ustanovama

Zakon o obveznim odnosima