MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.    Zbog porasta oboljelih od bolesti COVID-19 u Istarskoj županiji, u Trgovačkom sudu u Pazin ograničava se ulazak stranaka u zgradu suda.
Stranke i drugi sudionici sudskih postupaka u zgradu suda mogu ući samo uz predočenje sudskog poziva.
II.    Zbog nepovoljne epidemiološke situacije i smanjenja izloženosti svih stranaka, uštede vremena, troškova dolaska na sud u svim vrstama predmeta, gdje god je to moguće, održavati će se ročišta na daljinu.
Na ročištima koje nije moguće održati na daljinu i koja se održavaju u prostorijama Trgovačkog suda u Pazinu, potrebno je voditi računa o propisanoj fizičkoj udaljenosti između prisutnih osoba, uz obvezatno pravilno nošenje maski.
III.    Pisarnice suda neće primati stranke.
Stranke sve informacije o stanju spisa mogu dobiti putem telefona objavljenih na web tranici suda, e-mailom, aplikacije e-Predmet ili e-Građani.
IV.    Zahtjevi za izdavanje izvoda iz sudskog registra, uvjerenja da se nad pravnom osobom ne vodi stečajni ili likvidacijski postupak i sl. stranke mogu dostaviti sudu putem pošte ili e-maila, uz obvezatno navođenje broja telefona ili e-maila, kako bi službenici suda mogli obavijesti stranke o načinu uručenja izvoda, potvrda i sl.
V.    Odvjetnici i javni bilježnici se upućuju da sve podneske dostavljaju sudu isključivo putem e-komunikacije ili poštom, iznimno elektroničkom poštom.
VI.    Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.