Odluka o imenovanju kandidacijskog odbora prvostupanjskih sudova

Kandidacijski odbor prikuplja kandidature za Članove Državnog sudbenog vijeća, provodi kandidacijski postupak (Članak 9. stavak 9. ZDSV-a), utvrđuje listu predloženih kandidata i provodi postupak glasovanja (Članak 15. stavak 1. ZDSV-a) to određuje vrijeme i mjesto održavanja glasovanja o predloženim kandidatima (Članak 15. stavak 2. ZDSV-a).