Dokumenti i obrasci Trgovačkog suda u Splitu

Obrazac zahtjeva za izdavanje izvatka iz sudskog registra

Napomena:
Za pregledavanje obrasca potreban je preglednik .pdf dokumenata.

Obrazac zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte

Napomena:
Za pregledavanje i popunjavanje obrasca potreban je preglednik .pdf dokumenata.
Obrazac je potrebno popuniti na računalu i vlastoručno potpisati.

Pravilnici

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe