Javna nabava

Obavijest

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa u smislu članak 75. do 86. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 126/16)

 

u skladu s odredbom članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 126/16), javni naručitelj Trgovački sud u Varaždinu, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je kao naručitelj u sukobu interesa kod sklapanja ugovora o javnoj nabavi.

Varaždin, 1. veljača 2020.