Zapošljavanje

 Ustav Republike Hrvatske u članku 44. jamči svakom državljaninu Republike Hrvatske pravo da, pod jednakim uvjetima, sudjeluje u obavljanju javnih poslova i bude primljen u javne službe.

        Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja ili internog oglasa. Postupak prijama u državnu službu provodi se sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

        Javni natječaj obavezan je kod prijama vježbenika i kada je to zakonom izrijekom propisano. Javni natječaj obvezno se objavljuje u „Narodnim novinama“, web stranici Ministarstva uprave i web stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj