Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom STANOING d.o.o. Varaždin, Ulica Jurja Habdelića 4

Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom STANOING d.o.o. za stambeno-komunalno gospodarstvo, Varaždin, Ulica Jurja Habdelića 4, OIB: 21611439134, MBS: 070010215 započet je pred Trgovačkim sudom u Varaždinu temeljem prijedloga vjerovnika ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. Varaždin od 7. veljače 2013.
Kako je tijekom prethodnog postupka bilo utvrđeno da se paralelno vodi postupak predstečajne nagodbe pred Financijskom agencijom, stečajni postupak je prekinut temeljem rješenja suda poslovni broj St-19/13-32 od 14. listopada 2013. do pravomoćnog okončanja postupka predstečajne nagodbe.
Postupak predstečajne nagodbe pravomoćno je okončan rješenjem suda poslovni broj St-432/22-162 od 13. ožujka 2023. (koje je postalo pravomoćno 6. travnja 2023.). Time su se stvorili uvjeti za nastavak stečajnog postupka.
Stečajni postupak je nastavljen rješenjem suda poslovni broj St-19/2023-73 od 26. lipnja 2023. (koje je postalo pravomoćno 22. kolovoza 2023.) te je dana 28. rujna 2023. održano ročište radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka.
Nakon održanog ročišta, dana 29. rujna 2023. donijeto je rješenje o otvaranju stečajnog postupka poslovni broj St-326/2023-88, kojim je imenovan stečajni upravitelj, pozvani su vjerovnici prijaviti stečajnom upravitelju svoje tražbine, odnosno o istima obavijestiti stečajnog upravitelja (razlučni i izlučni vjerovnici) te je zakazano ispitno i izvještajno ročište.

Detaljnije na poveznici: