Javna nabava

Naziv suda Upravni sud u Splitu
Adresa Put Supavla 1
Poštanski broj i grad 21 000 Split
Matični broj naručitelja 02790432
OIB naručitelja 45765887838
e-mail: Upravnisud.Split@usst.pravosudje.hr