Zapošljavanje

Ustav Republike Hrvatske u članku 44. jamči svakom državljaninu Republike Hrvatske pravo da, pod jednakim uvjetima, sudjeluje u obavljanju javnih poslova i bude primljen u javne službe.

Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja ili internog oglasa. Postupak prijama u državnu službu provodi se sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima, Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

Javni natječaj obavezan je kod prijama vježbenika i kada je to zakonom izrijekom propisano. Javni natječaj obvezno se objavljuje u "Narodnim novinama", web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici državnog tijela koje raspisuje natječaj.

U ostalim slučajevima, prije raspisivanja javnog natječaja, slobodna radna mjesta mogu se popunjavati putem internog oglasa na koji se mogu javiti samo državni službenici. Stoga se interni oglas objavljuje samo na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, na web stranici državnog tijela koje ga raspisuje i na oglasnoj ploči svih državnih tijela. Interni oglasi raspisuju se, u pravilu, za radna mjesta u kojima je potrebno višegodišnje rado iskustvo na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Informacije vezane za objavljenje natječaje za zaposlenje u Upravnom sudu u Splitu možete dobiti na broj telefona: 021/440-771