Oglas

Rješenje o prijemu u državnu službu administrativnog referenta - sudskog zapisničara na određeno vrijeme

Datum objave
Rješenje o prijemu u državnu službu administrativnog referenta - sudskog zapisničara