Kontakti

Informacije o stanju predmeta moguće je dobiti telefonskim putem od 10-13 h na telefone: 01/6011-326  i  01/6011-336. 
Prema odredbi čl. 43. Sudskog poslovnika (NN 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 39/20., 47/20.) moguće je telefonskim putem ili putem e-maila saznati samo ime suca zaduženog za predmet i podatak o tome nalazi li se spis u kalendaru. Ostale podatke službenicima zakon zabranjuje davati.
 
Sudska pisarnica
01/6011-326
01/6011-336

Prijemna pisarnica
01/6011-312
e-mail: prijam@uszg.pravosudje.hr

Ured predsjednice suda
01/6011-320
Fax: 01/6011-300
e-mail: kontakt@uszg.pravosudje.hr

Glasnogovornik suda
Iva Matić Andrić, ravnateljica sudske uprave
Telefon: 01/6011-310
Fax: 01/6011-300
e-mail: Iva.MaticAndric@uszg.pravosudje.hr

Upravitelj pisarnice sudske uprave
Gordana Stojić
Telefon: 01/6011-320
Fax: 01/6011-300
e-mail: Gordana.Stojic@uszg.pravosudje.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Gordana Stojić
Telefon: 01/6011-320
Fax: 01/6011-300
e-mail: Gordana.Stojic@uszg.pravosudje.hr

Službenik za informiranje
Iva Matić Andrić, ravnateljica sudske uprave
Telefon: 01/6011-310
Fax: 01/6011-300
e-mail: Iva.MaticAndric@uszg.pravosudje.hr

Povjerenik za etiku
Ljerka Perica
Telefon: 01/6011-320
e-mail: Ljerka.Perica@uszg.pravosudje.hr

Povjerljiva savjetnica suda
Marija Brcko
Telefon: 01/6011-340
e-mail: Marija.Brcko@uszg.pravosudje.hr