Sudska pisarnica

UPRAVITELJ SUDSKE PISARNICE
Snježana Miletić

ADMINISTRATIVNI REFERENTI - UPISNIČARI
Bolić Tea
Crnobrnja Gordana
Kulušić Enio
Mamić Suzana 
Pašukan Lea
Staničić Marko
Vinšćak Nevenka

ADMINISTRATIVNI REFERENTI - SUDSKI ZAPISNIČARI
Bilen Božica 
Brcko Marija 
Đurđević Spomenka
Gorsensky Slobodanka
Kobilšek Ponjan Sanja 
Lukinec Galović Valentina 
Marjanović Mateja
Mihelčić Dajana
Miloš Ivana 
Pavić Suzana
Pergar Valentina
Perica Ljerka 
Petrović Ivana 
Radošević Zvjezdana 
Radović Marina 
Ronyi Gordana Katarina 
Zlodi Anita 
Zorić Ankica

NAMJEŠTENICI
Cvjak Miroslav