Priopćenja i obavijesti

Sjedište i područje nadležnosti

S danom 1. siječnja 2021. godine ustanovljava se Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, nadležan za područje Republike Hrvatske.

Visoki kazneni sud RH  je nadležan za odlučivanje u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova u kaznenim predmetima.