Visoki kazneni sud djelomično ukinuo, a djelomično potvrdio prvostupanjsko rješenje kojim su odbijeni prijedlozi 11 okrivljenika za izdvajanje nezakonitih dokaza

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske je donio rješenje kojim je djelomično prihvatio žalbe jedanaest okrivljenika i djelomično ukinuo prvostupanjsko rješenje Županijskog suda u Zagrebu, a u ostalom dijelu odbio žalbe okrivljenika.

Državno odvjetništvo tereti petnaest okrivljenika da su počinili kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganja u krivotvorenju službene ili poslovne isprave te poticanja na krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Prema optužnici, od 2006. do 2017. su lažno prikazivali financijske rezultate i bolji položaj trgovačkog društva od stvarnog. Riječ je o trgovačkom društvu čiji je predsjednik uprave i većinski vlasnik dionica bio jedan od okrivljenika. Okrivljenici se terete da su sastavljali razne financijske dokumente s neistinitim sadržajem, lažno prikazivali poslovne rezultate i lažno prikazivali dobit društva. U poslovnim knjigama društva lažno je prikazano stanje troškova, imovine i obveza te neosnovano knjižena privatna potrošnja jednog okrivljenika. Terete se da su te  podatke javno objavili i koristili u poslovanju kao obmanjujući izvor informacija o likvidnosti i solventnosti društva. Prema optužnici neosnovano je isplaćivana dividenda (najmanje 627.208.000,00 kuna) jer je u stvarnosti oštećeno trgovačko društvo nagomilalo značaje milijunske gubitke.

Optužnica se, među ostalim, temelji na složenom financijsko-knjigovodstvenom i revizorskom inozemnom vještačenju. Prema podacima u spisu u izradi nalaza i mišljenja sudjelovalo je više pravnih osoba iz više država.

Odlukom Visokog kaznenog suda odbijene su žalbe te je prvostupanjsko rješenje postalo pravomoćno u dijelu kojim su odbijeni prijedlozi obrane za izdvajanje kao nezakonitih dokaza izvještaja neovisnog revizora za 2016. i zapisnika o ispitivanju jednog okrivljenika. Visoki kazneni sud smatra da je pravilno prvostupanjski sud zaključio da nije bilo razloga da se ovi dokazi izdvoje kao nezakoniti dokazi. Taj okrivljenik je ispitan pred državnim odvjetnikom uz sva procesna jamstva te odgovarajuće pouke i uz prisutnost branitelja. Ocjena o prihvatljivosti i vjerodostojnosti izrađenog izvještaja neovisnog revizora ne razmatra se u okviru instituta nezakonitosti dokaza. Ako dođe do potvrđivanja optužnice, to je zadatak raspravnog vijeća prilikom donošenja presude.

Odlukom Visokog kaznenog suda prvostupanjsko je rješenje ukinuto u dijelu kojim su odbijeni prijedlozi obrane za izdvajanje kao nezakonitog dokaza kombiniranog financijsko-knjigovodstvenog i revizorskog vještačenja. Visoki kazneni sud ocjenjuje da u prvostupanjskoj odluci nema razloga o odlučnim činjenicama. Razlozi koji su navedeni su nejasni i u znatnoj mjeri proturječni. To se odnosi na razloge o tome koje su osobe izradile  kombinirano financijsko-knjigovodstveno i revizorsko vještačenje. Zbog toga se rješenje ne može ispitati niti u dijelu koji se odnosi na razloge postoje li zakonom propisane okolnosti za izuzeće osoba koje su sudjelovale na izradi nalaza i mišljenja. Te okolnosti su od utjecaja na zakonitost nalaza i mišljenja.

U ponovljenom odlučivanju prvostupanjski će sud otkloniti pogreške na koje je upozoren. Osim toga cijenit će da se strankama, odnosno obrani, u ovom stadiju postupka mora omogućiti utvrđenje koje su sve osobe sudjelovale u izradi nalaza i mišljenja. Jedino tako obrana može doći do relevantnih saznanja potrebnih za utvrđenje ima li razloga za izuzeće vještaka. O tome ovisi zakonitost nalaza i mišljenja. Nakon toga sud može ocijeniti prihvatljivost i osnovanost takvih zahtjeva odnosno prijedloga. Prvostupanjski će sud, odnosno optužno vijeće, da bi udovoljilo toj obvezi pri ponovnom odlučivanju provesti suđenje o zakonitosti dokaza. Pri tome će kao svjedoka pozvati osobu koja je potpisala nalaz i  mišljenje. Ta osoba će se ispitat kako bi se utvrdili relevantni podaci o ostalim osobama koje su sudjelovale u izradi nalaza i mišljenja. Imena osoba koje su sudjelovale u izradi nalaza i mišljenja ne uživaju u kaznenom postupku zaštitu prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i to zbog potrebe ravnopravnosti oružja koje je sastavnica načela pravičnog suđenja i cilja kaznenog postupka. Ovisno o dobivenim podacima, kao i o daljnjim dokaznim prijedlozima, prvostupanjski će sud utvrdit i na koje se poslove odnosio angažman drugih pravnih osoba. Utvrdit će i kakva je bila priroda prijašnjeg poslovnog odnosa između pravnih osoba koje su sudjelovale u izradi vještačenja i oštećenog trgovačkog društva, odnosno je li ona takve kvalitete da predstavlja osnovu za subjektivni ili objektivni test pristranosti.

Detaljnije na poveznici: