Visoki kazneni sud odbio žalbu državnog odvjetnika i potvrdio presudu Županijskog suda u Splitu

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske odbio je žalbu državnog odvjetnika i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Splitu. Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, a optuženica zbog poticanja na to djelo, počinjeno na štetu jedne župe. Oba optuženika osuđeni su na kazne zatvora u trajanju od jedne godine time da im je izrečena uvjetna osuda tako da se kazna na koju su osuđeni neće izvršiti ako u roku od četiri godine od pravomoćnosti presude ne počine novo kazneno djelo i uz posebnu obvezu da u roku dvije godine uplate oštećenoj župi novac u visini počinjene štete. Ako optuženici ne postupe po posebnoj obvezi, uvjetna osuda se može opozvati.

Državni odvjetnik podnio je žalbu protiv prvostupanjske presude zbog odluke o kazni, smatrajući da je optuženicima trebalo izreći bezuvjetne kazne zatvora u primjerenom trajanju. Optuženici su u odgovoru na žalbu predložili žalbu državnog odvjetnika odbaciti, a podredno odbiti.

Unatoč tome što je prvostupanjski sud optuženicima izrekao upravo onu vrstu i mjeru kazne, sudske opomene i posebne obveze koju je predložila zastupnica optužbe, takav prijedlog nije obvezujući za sud. Zato je žalba državnog odvjetnika meritorno razmotrena.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske žalbu državnog odvjetnika nije ocijenio osnovanom tj. prihvatio je izrečenu uvjetnu osudu uz primjenu posebne obveze popravljanja štete kao kaznenu sankciju primjerenu počinjenom kaznenom djelu kao i ličnostima oba optuženika, koja će ostvariti svrhu kažnjavanja. Time će se u dovoljnoj mjeri izraziti društvena osuda zbog počinjenog kaznenog djela, jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecati na optuženike kao počinitelje i sve druge da ne čine kaznena djela, kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja kaznenih djela i pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja te omogućiti počinitelju ponovno uključivanje u društvo.

Detaljnije na poveznici: